Εκπαίδευση Φοιτητών

Σε συνεργασία με την Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ πραγματοποιείται η εκπαίδευση των φοιτητών της ιατρικής
Σχολής του ΕΚΠΑ.

Αναζήτησε στον ιστότοπό μας