ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

A. Διατυπώσαμε και επιβεβαιώσαμε ένα πειραματικό μοντέλο οστεοαρθρίτιδας
το οποίο προσφέρεται για τον έλεγχο της δράσης και της
αποτελεσματικότητας κάθε δυνητικής θεραπευτικής φαρμακευτικής αγωγής
της οστεοαρθρίτιδας. Το πειρματικό μοντέλο δημιουργίας οστεοαρθρίτιδας
εφαρμόστηκε σε γόνατα πειραματοζώων (κονίκλους) στο εργαστήριό μας. Στα
περιαματόζωα αυτά εφαρμόστηκαν στη συνέχεια φαρμακευτικοί παράγοντες
που ενδιαφέρουν την φαρμακοβιομηχαία ώστε να αξιολογηθεί η δράση τους
στην οστεοαρθρίτιδα.

Σχετικές Δημοσιεύσεις:
1. NA Papaioannou, IK Triantafillopoulos, L Khaldi, N Krallis, A Galanos, GP Lyritis.
Effect of calcitonin in early and late stages of experimentally induced osteoartrhitis.
A histomorphometric study. Osteoarthritis and Cartilage 2007;15:386-395

2. Chondroprotective effect of high-dose zoledronic acid: An experimental study in a
rabbit model of osteoarthritis. Lampropoulou-Adamidou K, Dontas I, Stathopoulos
IP, Khaldi L, Lelovas P, Vlamis J, Triantafillopoulos IK, Papaioannou NA. J Orthop Res.
2014;32(12):1646-51

3. Useful animal models for the research of osteoarthritis. Lampropoulou-Adamidou
K, Lelovas P, Karadimas EV, Liakou C, Triantafillopoulos IK, Dontas I, Papaioannou NA.
Eur J Orthop Surg Traumatol. 2014;24(3):263-71.

B. To Εργαστήριο συμμετείχε ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας σε πρόγραμμα
ΘΑΛΗΣ –ΜΙS 379380 (Σύνθεση και Μελέτη των Βιολογικών, Εμβιομηχανικών &
Μικρομηχανικών Ιδιοτήτων Νέων Τύπων Νανοδομημένων Οστικών
Βιοτσιμέντων Βασισμένα σε Φωσφορικό Ασβέστιο και Γεωπολυμερή) και
εφάρμοσε το μοντέλο οστικών ελλειμμάτων για τη δοκιμή και αξιολόγηση
νέων καινοτόμων οστικών πολυμερών.

Σχετικές Δημοσιεύσεις:
1. The rabbit model of femoral bone defects: steps to overcome potential pitfalls.
Dontas I, Neri A-A, Zafeiris C, Schizas N, Nacopoulos C, Vesalas A-M, Papadopoulos T,
Mouzakis D, Papaioannou N. Brit J Med Med Res 2016; 13(4):1-8.
2. Enhancement of bone regeneration with the combination of platelet-rich fibrin
and synthetic graft. Nacopoulos C, Dontas I, Lelovas P, Galanos A, Vesalas AM,
Raptou P, Mastoris M, Chronopoulos E, Papaioannou N. J Craniofac Surg.
2014;25(6):2164-8

Γ. Το Εργαστήριο έχει αναπτύξει και χαρακτηρίσει το ζωικό πρότυπο της
μετεμμηνοπαυσιακής οστεοπόρωσης (ώριμος θηλυκός ωοθηκεκτομημένος
επίμυς). Στο πρότυπο αυτό διερευνά νέα θεραπευτικά σχήματα
καινοτομώντας στην εφαρμογή εναλλακτικών θεραπειών οστεοπόρωσης.

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

1. Protective effect of Sideritis euboea extract on bone mineral density and strength
of ovariectomized rats. Dontas IA, Lelovas PP, Kourkoulis SK, Aligiannis N, Paliogianni
A, Mitakou S, Galanos A, Kassi E, Mitousoudis A, Xanthos TT, Papaioannou N, Lyritis
GP. Menopause. 2011 Aug;18(8):915-22

2. The laboratory rat as an animal model for osteoporosis research. Lelovas PP,
Xanthos TT, Thoma SE, Lyritis GP, Dontas IA. Comp Med. 2008 Oct;58(5):424-30.
(citations Google Scholar 340)

Δ. Ερευνητικές Καινοτομίες στην Κλινική Έρευνα:
Κατά την τελευταία δεκαετία πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ερευνητικές
δραστηριότητες:

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

Ι. Πρωτοπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός. Η μελέτη έχει λάβει περισσότερα από 30
citations και συμπεριλαμβάνεται έκτοτε στις εκάστοτε κλινικές οδηγίες
αντιμετώπισης του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού.

1. Ioannis Charopoulos, Symeon Tournis, George Trovas, Panagiota Raptou, Philippos
Kaldrymides, Gregory Skarandavos, Katerina Katsalira and George P. Lyritis. Effect of
primary hyperparathyroidism on volumetric bone mineral density and bone
geometry assessed by peripheral Quantitative Computed Tomography in
postmenopausal women. J Clin Endocrinol Metab 2006; 91:1748-1753

2. Effect of parathyroidectomy versus risedronate on volumetric bone mineral
density and bone geometry at the tibia in postmenopausal women with primary
hyperparathyroidism. Tournis S, Fakidari E, Dontas I, Liakou C, Antoniou J, Galanos A,
Marketou H, Makris K, Katsalira K, Trovas G, Lyritis GP, Papaioannou N.J Bone Miner
Metab. 2014;32:151-8

ΙΙ. Επίδραση της άσκησης στην οστική γεωμετρία με προεφηβική ηλικία

Σχετικές Δημοσιεύσεις:

1. Tournis S, Michopoulou E, Fatouros IG, Paspati I, Michalopoulou M, Raptou P,
Leontsini D, Avloniti A, Krekoukia M, Zouvelou V, Galanos A, Aggelousis N, Kambas A,
Douroudos I, Lyritis GP, Taxildaris K, Pappaioannou N. Effect of Rhythmic Gymnastics
on Volumetric Bone Mineral Density and Bone Geometry in Premenarcheal Female
Athletes and Controls. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95:2755-2762.

2. Physical activity is associated with bone geometry of premenarcheal girls in a
dose-dependent manner. Michalopoulou M, Kambas A, Leontsini D, Chatzinikolaou
A, Draganidis D, Avloniti A, Tsoukas D, Michopoulou E, Lyritis GP, Papaioannou N,
Tournis S, Fatouros IG. Metabolism. 2013 Dec;62(12):1811-8.

3. Kambas A, Leontsini D, Avloniti A, Chatzinikolaou A, Stampoulis T, Makris K,
Draganidis D, Jamurtas AZ, Tournis S, Fatouros IG. Physical activity may be a potent
regulator of bone turnover biomarkers in healthy girls during preadolescence. J Bone
Miner Metab. 2016 Nov 12. [Epub ahead of print]

Αναζήτησε στον ιστότοπό μας