ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΜΔΕ-Master) με γνωστικό αντικείμενο «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών»
Το Πρόγραμμα προσφέρει επίσης, στη συνέχεια, τη δυνατότητα λήψης Διδακτορικού Διπλώματος.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ»

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ (Λήψη)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Λήψη)

Αναζήτησε στον ιστότοπό μας