Προσωπικό

Προσωπικό

Το προσωπικό του ΕΕΠΜΣ αποτελείται από μόνιμα στελέχη του Πανεπιστημίου, από μόνιμους υπαλλήλους του Νοσοκομείου ΚΑΤ, από επιστημονικούς συνεργάτες, από μεταπτυχιακούς σπουδαστές και από απασχολούμενους ερευνητικών προγραμμάτων.

Αναζήτησε στον ιστότοπό μας