Βιοχημικό Εργαστήριο

Στο Βιοχημικό Εργαστήριο του Ερευνητικού Κέντρου λειτουργεί συνεχώς από 25 ετίας και αποτελεί μια αποσπασμένη υπηρεσία του Νοσοκομείου ΚΑΤ με στόχο να εκτελεί εξειδικευμένες βιοχημικές εξετάσεις που σχετίζονται με τον έλεγχο και την παρακολούθηση ασθενών με παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος με ιδιαίτερη έμφαση την Οστεοπόρωση.
Είναι στελεχωμένο από μια Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων και μια Παρασκευάστρια εργαστηρίου.
Εξυπηρετεί πρωτίστως του εξεταζόμενους του Εξωτερικού Ιατρείου Οστεοπόρωσης άλλα και εξωτερικούς ασθενείς. Ο ετήσιος αριθμός των εξετάσεων ξεπερνά τις 10.000 είναι και μόνο το 2010 εξυπηρέτησε 1200 ασθενείς.
Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται είναι οι παρακάτω:
Εξετάσεις αίματος

ΚΩΔ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
3318 Κρεατινίνη
4116 Αλκαλική φωσφατάση
3356 Ασβέστιο (χωρίς περίδεση)
3402 Φώσφορος
4158 Οστεοκαλσίνη (BGP
4159 PTH παραθορμόνη
4131 Οστική αλκαλική φωσφατάση
4119 25(ΟΗ) D3
4135 ΝΤΧ Ορού
4134 Cross Laps (CTX)
ΚΩΔ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
4113 Προλακτίνη
3444 Τ3
3445 Τ4
3446 TSH
3448 FT3
3449 FT4
3451 FSH
3455 LH
3457 Οιστραδιόλη
3343 Τεστοστερόνη
Εξετάσεις ούρων
ΚΩΔ ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ούρα 24ώρου
3317 Ασβέστιο
3409 Φώσφορος
3406 Κρεατινίνη

Το εργαστήριο υπάγεται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ και είναι συμβεβλημένο με όλα τα ταμεία. Ο κάθε ασθενής μπορεί να κλείσει ραντεβού και να πάρει πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 6280696 .

Αναζήτησε στον ιστότοπό μας