Ιατρική Στατιστική

To Εργαστήριο Ερευνας Μυοσκελετικών Παθήσεων είναι ένα από τα λίγα Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα που έχουν ιδιαίτερο τμήμα Βιο-στατιστικής,. Εχει μόνιμη στελέχωση από τον Επιστημονικό μας Συνεργάτη κ. Αντ. Γαλανό, ο οποίος είναι εξειδικευμένος Μαθηματικός – Βιοστατιστικός.
Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα του Εργαστηρίου, που του επιτρέπει να προετοιμάζει μελλοντικές εργασίες με τον καλύτερο δυνατό σχεδιασμό αλλά και να ελέγχει και να αξιολογεί σωστά τα στατιστικά δεδομένα των προς δημοσίευση ολοκληρωμένων μελετών. Επίσης συμμετέχει συμβουλευτικά στην σχεδίαση αλλά και στην εξέλιξη διδακτορικών διατριβών σε ότι αφορά την στατιστική ανάλυση που περιέχουν.
Το Τμήμα Βιοστατιστικής του Εργαστηρίου λειτουργεί από 1995. Κατά την διάρκεια αυτών των ετών έχει υποστηρίξει την εκπόνηση περισσοτέρων των 70 Ερευνητικών Μελετών και Διδακτορικών Διατριβών . Από τις παραπάνω μελέτες έχει προκύψει και σημαντικός αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνούς κύρους ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά.
Μόνο κατά την τελευταία διετία έχει γίνει στατιστική επεξεργασία σε 8 διδακτορικές διατριβές και σε 8 ερευνητικά πρωτόκολλα.
Με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, από την μακρόχρονη συμμετοχή του σε τόσες πολλές μελέτες, το συγκεκριμένο τμήμα έχει πλέον εξειδικευμένη γνώση και μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στατιστικής επεξεργασίας και σε εξωτερικούς ερευνητές και υποψηφίους διδάκτορες.
Συγκεκριμένα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Σχεδιασμός μελέτης
Εκτίμηση δείγματος
Καταγραφή δεδομένων
Στατιστική Ανάλυση
Σχολιασμό των Αποτελεσμάτων και
Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων

Για πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Βιο-στατιστικής :
κ. Αντ. Γαλανός
Γραμματεία Εργαστηρίου 210 8018123

Αναζήτησε στον ιστότοπό μας