Οστική Ιστομορφομετρία

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑΣ

Το Τμήμα Ιστομορφομετρίας του Ερευνητικού Εργαστηρίου είναι ένα από τα πλέον εξειδικευμένα κέντρα για την ιστολογική εξέταση του οστικών βιοψιών.
Διαθέτει ισχυρό μικροσκόπιο και ειδικό εξοπλισμό (σκληρό μικροτόμο) που του επιτρέπει την επεξεργασία και αξιολόγηση μη αφαλατωμένων τομών.
Με την μέθοδο αυτή είναι δυνατόν με διάφορες χρώσεις, να γίνει ορατή στο μικροσκόπιο η δομή και η κυτταρική δραστηριότητα του οστού.
Επιπλέον, με την ιστομορφομετρία, τα ποιοτικά αυτά χαρακτηριστικά αποκτούν μια ποσοτική, μετρήσιμη διάσταση απαραίτητη για την συγκριτική μελέτη των μεταβολών του οστού.

Την επιστημονική ευθύνη του τμήματος έχει η κα. Λούμπνα Χάλντη, Παθολογοανατόμος, Επιστημονική Συνεργάτης του Εργαστηρίου ενώ την τεχνική προετοιμασία των εξετάσεων επιμελείται η παρασκευάστρια κα. Μάγκυ Ιωαννίτου.

Το τμήμα Ιστομορφομετρίας έχει την δυνατότητα να καλύπτει πλήρως την διεξαγωγή μελετών με ιστολογικές παραμέτρους αναλαμβάνοντας όχι μόνο όλη την επεξεργασία του υλικού αλλά και την καταγραφή και ανάλυση των αποτελεσμάτων. Με αυτόν τον τρόπο παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.


Εργαστήριο ιστομορφομετρίας με τον οστικό μικροτόμο

Αναζήτησε στον ιστότοπό μας